www.kamien.lubelskie.pl
Menu

BIP

Inne

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Powyższy skrypt został pobrany z PolitykaCookies.pl.

_____________________________________________________________

 

Urząd Gminy Kamień informuje, że od 17 marca br. na terenach nieruchomości, których właściciele zgłosili chęć montażu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zostaną przeprowadzone audyty określające możliwość montażu ww. instalacji.

Osoby, które zgłosiły chęć instalacji systemu fotowoltaicznego prosimy o przygotowanie faktur za energię elektryczną za okres 1 roku do wglądu audytorów.

Informujemy, że osoby przeprowadzające audyty posiadają identyfikatory i imienne upoważnienia podpisane przez Wójta Gminy, a za wykonane czynności nie są upoważnieni do pobierania od mieszkańców pieniędzy.

 

Konkurs " Nestlé poRUSZA POLSKĘ" - Głosujmy na siłownię w Czerniejowie!

Informujemy, że Gmina Kamień przystąpiła do programu " Nestlé poRUSZA POLSKĘ". Nagrodą w konkursie jest siłownia zewnętrzna (jedna w każdym z 16 województw) składająca się z 9 urządzeń, tj. poręcze + podciąg nóg, wioślarz, rower + jeździec, biegacz + orbitrek, twister + surfer.

Do konkursu została zgłoszona miejscowość Czerniejów (zgłoszona lokalizacja to działka gminna, zagospodarowana pod boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, ogrodzony plac zabaw).

Liczymy na pomoc nie tylko mieszkańców Czerniejowa, ale całej Gminy Kamień. Będzie to nasz wspólny sukces! Dzięki wspólnemu zaangażowaniu może to właśnie w naszej Gminie powstanie nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu, która pomoże zadbać o kondycję fizyczną.

Prosimy o udostępnienie informacji znajomym i zachęcenie ich do głosowania.

Głosowanie trwa do 6 lipca br.

Głosuj i Porusz swoją okolicę z Nestlé!

 Link do głosowania:

https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/22-113

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016r.


 

   


 
   Wizerunek herbu gminy Kamień łączy w swej postaci godło symbolizujące tradycje historyczne jej terytorium i godło, które nawiązuje do nazwy miejscowości. Figura heraldyczna w postaci srebrnej łękawicy w polu czerwonym jest herbem rycerskim-Abdank, którym pieczętowali się dawni właściciele dóbr Kamień-Wołczkowie Rekutowicze. Natomiast umieszczona pod łękawicą inna figura nosząca w heraldyce miano Kamień - nawiązuje bezpośrednio do nazwy miejscowości stanowiącej siedzibę władz gminy. Z zapisek kronikarskich wiadomym jest, że Wołczkowie Rekutowicze, stary rycerski ród pochodzący ze Żmudzi, już za czasów Władysława Jagiełły byli osiedli na ziemi; chełmskiej. Jeden z Wołczków Rekutów brał udział w bitwie pod Grunwaldem jako przyboczny króla, który miał obowiązek zaszczytny bronić monarchy. Przed rokiem 1443 Piotr Wołczko Rekutowicz z Kłodna herbu Abdank, starosta, chełmski, podkomorzy lwowski za przywilejem nadanym przez Władysława Warneńczyka otrzymał dobra ziemskie: Kamień, Swierże i Dorohusk na prawie feudalnym. Tymi dobrami Wołczkowie władali do końca XVI wieku.

Rozmiar: 73453 bajtów     Gmina Kamień jest gminą podmiejską położoną w południowo - wschodniej części powiatu chełmskiego na pograniczu dwóch mezoregionów: Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki, przy trasie Chełm - Hrubieszów. Jako jednostka samorządowa powstała 1 stycznia 1984 r.
    Gmina rozciąga się na obszarze 9696 ha (5,44% powierzchni powiatu). W przeważającej części są to grunty rolne. Zajmują ponad 8 tys. ha. Uprawia się na nich głównie zboża, rzepak i buraki cukrowe.
Lasy porastają powierzchnię ok. 840 ha. Tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią ponad 450 ha. Powierzchnię stawów i innych terenów pod wodami szacuje się na ok. 100 ha. Pozostałe tereny to głównie nieużytki.
    Sieć osadniczą gminy tworzy 17 miejscowości, z których wyodrębniono 14 sołectw. Miejsowości: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Ignatów, Ignatów Kolonia, Józefin, Kamień, Kamień Kolonia, Koczów, Majdan Pławanicki, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Pławanice Kolonia, Rudolfin, Strachosław, Wolawce.

      Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Kamień liczyła
4161 mieszkańców, co stanowi około 5,35% ludności powiatu chełmskiego.Kalendarz

 

Linki
  Liczniki