www.kamien.lubelskie.pl
Menu

BIP

Inne

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Powyższy skrypt został pobrany z PolitykaCookies.pl.

_____________________________________________________________
 

Informacja o wyłączeniach energii elektrycznej w dniu
2 stycznia 2016 r. w godz. od 8.00 do 15.00

Mołodutyn: nr 62 - 83 (stacja 3)

Informacje o wyłączeniach PGE Dystrybucja

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2016r.

 

 

 


 

   


 
   Wizerunek herbu gminy Kamień łączy w swej postaci godło symbolizujące tradycje historyczne jej terytorium i godło, które nawiązuje do nazwy miejscowości. Figura heraldyczna w postaci srebrnej łękawicy w polu czerwonym jest herbem rycerskim-Abdank, którym pieczętowali się dawni właściciele dóbr Kamień-Wołczkowie Rekutowicze. Natomiast umieszczona pod łękawicą inna figura nosząca w heraldyce miano Kamień - nawiązuje bezpośrednio do nazwy miejscowości stanowiącej siedzibę władz gminy. Z zapisek kronikarskich wiadomym jest, że Wołczkowie Rekutowicze, stary rycerski ród pochodzący ze Żmudzi, już za czasów Władysława Jagiełły byli osiedli na ziemi; chełmskiej. Jeden z Wołczków Rekutów brał udział w bitwie pod Grunwaldem jako przyboczny króla, który miał obowiązek zaszczytny bronić monarchy. Przed rokiem 1443 Piotr Wołczko Rekutowicz z Kłodna herbu Abdank, starosta, chełmski, podkomorzy lwowski za przywilejem nadanym przez Władysława Warneńczyka otrzymał dobra ziemskie: Kamień, Swierże i Dorohusk na prawie feudalnym. Tymi dobrami Wołczkowie władali do końca XVI wieku.

Rozmiar: 73453 bajtów     Gmina Kamień jest gminą podmiejską położoną w południowo - wschodniej części powiatu chełmskiego na pograniczu dwóch mezoregionów: Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki, przy trasie Chełm - Hrubieszów. Jako jednostka samorządowa powstała 1 stycznia 1984 r.
    Gmina rozciąga się na obszarze 9696 ha (5,44% powierzchni powiatu). W przeważającej części są to grunty rolne. Zajmują ponad 8 tys. ha. Uprawia się na nich głównie zboża, rzepak i buraki cukrowe.
Lasy porastają powierzchnię ok. 840 ha. Tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią ponad 450 ha. Powierzchnię stawów i innych terenów pod wodami szacuje się na ok. 100 ha. Pozostałe tereny to głównie nieużytki.
    Sieć osadniczą gminy tworzy 17 miejscowości, z których wyodrębniono 14 sołectw. Miejsowości: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Ignatów, Ignatów Kolonia, Józefin, Kamień, Kamień Kolonia, Koczów, Majdan Pławanicki, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Pławanice Kolonia, Rudolfin, Strachosław, Wolawce.

      Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Kamień liczyła
4161 mieszkańców, co stanowi około 5,35% ludności powiatu chełmskiego.Kalendarz

 

Linki
  Liczniki